CORONA MAATREGELEN

Voor onze vereniging houdt dat in dat betreding van het clubgebouw alleen
toegestaan is met een geldige QR-code voor iedereen ouder dan 18
jaar.
Het is geen probleem om jeugdleden/cursisten af te zetten, op te
halen of in de kantine te blijven wachten maar houdt dan wel je QR-
code bij de hand, want ook dan zijn wij verplicht te controleren.
Meer info op de site van Rijksoverheid voor de officiële regelgeving.