Beste schutters, 
 
Door de versoepelde Corona maatregelen is bijna alles weer mogelijk en dat moet gevierd worden! Op 17 juli wordt de jaarlijkse barbecue georganiseerd en dit wordt net als voorgaande jaren gecombineerd met een 3D wedstrijd op en rond het terrein van D’Eendracht. Dit jaar zullen op die dag ook de Algemene leden vergadering en de verkiezingen voor het nieuwe bestuur dan plaats vinden.
 
3D wedstrijd rond D’Eendracht
Op 17 juli zal er ’s middags een 3D wedstrijd worden geschoten het terrein van de Eendracht. Dit wordt net als bij de clubcompetitie een 14 doelen wedstrijd met aangesloten een Hunter ronde.
De inschrijving zal rond 12:00 beginnen en de wedstrijd zal starten om 12:30.
 
Opgeven en meer informatie via onderstaande link:
https://handboogvlissingen.nl/bbq2021/
 
Algemene leden vergadering 2021
Na de wedstrijd zal de Algemene leden vergadering (ALV) worden gehouden. Deze zal rond 16:00 beginnen en aansluitend op de ALV zal er een BBQ worden georganiseerd. Hieronder de punten die besproken gaan worden tijdens de ALV
Agendapunten: Bespreking Financiën 2020 Presentatie status nieuwbouw en discussies met de gemeente Vlissingen Verkiezingen voorzitter en bestuursfuncties Rondvraag Stukken voor de ALV kunnen worden verstuurd per email naar: ALV2021@handboogvlissingen.nl
Anoniem punten aanbrengen voor de ALV kan via de contact pagina: http://handboogvlissingen.nl/contact (invullen van naam, mailadres of telefoonnummer is niet verplicht).
 

Bestuursverkiezingen
Tijdens de ALV zal het nieuwe bestuur worden gekozen en na afloop, tijdens de barbecue, worden de stemmen geteld. Later op de avond zal het resultaat bekend worden gemaakt.
Ieder lid tussen de 18 en 70 jaar oud mag zich verkiesbaar stellen voor de functie van voorzitter of voor een positie in het bestuur van de vereniging. Er zijn deze verkiezingen vijf posities beschikbaar. Eén voorzitterspositie en vier bestuursleden.
De kieslijst zal voor de ALV, in de eerstvolgende nieuwsbrief (begin juli), bekend worden gemaakt.
Aanmelden is mogelijk door te mailen naar het onderstaande mail account:
verkiezingen21@handboogvlissingen.nl 
 
Zomer Barbecue
Na de ALV zal er een barbecue worden verzorgd. Voor alle leden zijn hier geen kosten aan verbonden maar opgeven is wel verplicht zodat er met de inkopen rekening kan worden gehouden met het aantal personen.
 
Opgeven voor de BBQ is mogelijk via onderstaande link:
https://handboogvlissingen.nl/bbq2021/
 
Namens het bestuur,
Kevin Rouw